Indian Property Show 2018 ( 21-23 June 2018 ) Dubai, UAE

Middle East Stone 2018 (4-6 September 2018) Dubai, UAE

The Hotel Show Dubai 2018 (16-18 September 2018 ) Dubai, UAE

The Leisure Show 2018 (16-18 September 2018) Dubai, UAE

Light Middle East 2018 ( 23-25 September 2018 ) Dubai, UAE