Dubai International Horse Fair 2019 (21-23 March 2019) Dubai, UAE

International Property Show 2019 (26-28 March 2019) Dubai, UAE

Internet of the Things Expo (IOTX) 2019 (02-04 April 2019) Dubai, UAE

Annual Investment Meeting 2019 (08-10 April 2019) Dubai, UAE

Seamless Middle East 2019 (10-11 April 2019) Dubai, UAE